ഒരു സ്ത്രീയോട് സെക്സ് ചോദിച്ചാൽ അത് ‘മീടു’ എങ്കിൽ ഇനിയും ചോദിക്കും, ഫാൻസ്‌ ജോലിയില്ലാത്ത തെണ്ടികൾ , തുറന്നടിച്ചു വിനായകൻ

ഇന്നത്തെ താരം വിനായകനാണ്. പണ്ടേ വിനായകൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഉള്ളത് തുറന്നടിച്ചു പറയും. ഒരുപക്ഷേ സ്വജീവിതാനുഭവങ്ങൾ തന്നെയാകും…

നടനും വ്‌ളോഗറുമായ ശ്രീകാന്ത് വെട്ടിയാർക്കെതിരെ സാമൂഹ്യമാധ്യമങ്ങളിൽ ട്രോൾ

നടനും വ്‌ളോഗറുമായ ശ്രീകാന്ത് വെട്ടിയാർക്കെതിരെ സാമൂഹ്യമാധ്യമങ്ങളിൽ ട്രോൾ. ഈയിടെ മീടു ആരോപണം നേരിട്ട ശ്രീകാന്ത് വെട്ടിയാർ…