‘കള്ളനും ഭഗവതിയും’ എന്ന സിനിമയിലൂടെ മലയാളികളുടെ മനംകവർന്ന മോക്ഷയുടെ ഗ്ലാമർ ചിത്രങ്ങൾ

ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് വിജയൻ സംവിധാനം ചെയ്ത ‘കള്ളനും ഭഗവതിയും’ എന്ന സിനിമയിലൂടെ എത്തി വളരെ പെട്ടെന്നു…

മോക്ഷ, അമിത് ചക്കാലക്കൽ വിനയ് ഫോര്‍ട്ട് എന്നിവരെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളാക്കി ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് വിജയൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന “ചിത്തിനി” ആരംഭിച്ചു

“ചിത്തിനി” ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിലും ജീവിതത്തിൽ ഭക്തിയും വിശ്വാസവും സൃഷ്ടിക്കുന്ന സ്വാധീനം ഏറേ ഹൃദ്യമായി അവതരിപ്പിച്ച ‘കള്ളനും…

കള്ളനും ഭഗവതിക്കും ശേഷം ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് വിജയൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഹൊറർ ചിത്രം ‘ചിത്തിനി’

ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസിന്റെ ബാനറിൽ ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് വിജയൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ‘ചിത്തിനി’ എന്ന സിനിമയുടെ…

ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് വിജയൻ, അമിത് ചക്കാലക്കൽ, മോക്ഷ, അനുശ്രീ ടീമിന്റെ പുതിയ ചിത്രം

അമിത് ചക്കാലക്കൽ മോക്ഷ,അനുശ്രീ ടീമിന്റെ പുതിയ ചിത്രം. ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസിന്റെ ബാനറിൽ ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റ്…