വ്യാജ ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് പോർട്ടലുകളെ എങ്ങിനെ തിരിച്ചറിയാം?

Sujith Kumar (ഫേസ്ബുക്കിൽ എഴുതിയത് ) ആമസോണിൽ 3700 രൂപ വില വരുന്ന സാംസംഗ് EVO…