ഏഴ് ദ്വീപുകളിൽ നിന്ന് മുംബൈ നഗരത്തിലേക്ക്‌

ഏഴ് ദ്വീപുകളിൽ നിന്ന് മുംബൈ നഗരത്തിലേക്ക്‌ എഴുതിയത് : -സിദ്ദീഖ് പടപ്പിൽ കടപ്പാട് : ചരിത്രാന്വേഷികൾ…

മുംബൈയിലെ ഡാൻസ് ബാറുകൾ, വീട്ടിലെ കഷ്ടപ്പാടു കൊണ്ട് ബാറിൽ ഡാൻസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നവരുടെ ഞെട്ടിക്കുന്ന കഥ

മുംബൈയിലെ ഡാൻസ് ബാറുകൾ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയത്: അറിവ് തേടുന്ന പാവം പ്രവാസി രാവുറങ്ങാത്ത മുംബൈ നഗരവും, അവിടെ…