എന്താണ് ഇല്ലുമിനാറ്റി ?

ലൂസിഫർ സിനിമ കണ്ടതിനു ശേഷമാണ് ഇല്ലുമിനാറ്റി(Illuminati)യെ പറ്റി ചിലർക്ക് സംശയം. വിശ്വസിക്കാനാവാത്ത വിധം സിനിമയിൽ ഉടനീളം നിഗൂഢത ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു

ഡോക്ടര്‍ “അരിഗോ” ഇന്നും ചുരുളഴിയാത്ത രഹസ്യം …!!!

അടുത്ത നിമിഷം രോഗിയുടെ പുതപ്പെല്ലാം വലിച്ചു മാറ്റിയ അരിഗോ അവരുടെ ശരീരത്തില്‍ കത്തി കുത്തിയിറക്കി. അതുകൊണ്ട് ബന്ധുക്കള്‍ അലറിക്കരഞ്ഞപ്പോള്‍ ചിലര്‍ ഡോക്ടറെ വിളിക്കാനോടി. നിമിഷങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍ അരിഗോ രോഗിയുടെ ശരീരത്തില്‍ നിന്ന് മുന്തിരിയോളം വലിപ്പമുള്ള ഒരു മുഴ കത്തി കൊണ്ട് പുറത്തെടുത്തു.

തടാകത്തിലെ മാരകമായ ജലം പക്ഷികളെ കല്ലാക്കി മാറ്റുന്നു

തടാകത്തിലെ മാരകമായ ജലം പക്ഷികളെ കല്ലാക്കി മാറ്റുന്നു. ടാൻസാനിയയിലെ നാട്രോൺ തടാകം യഥാർത്ഥത്തിൽ രാസവസ്തുക്കളുടെ മിശ്രിതമാണ്,…

വിചിത്രമായ ഓജോ ബോർഡ്

ഒരു ബോർഡ് ഗെയിം എന്ന നിലയിൽ ഓജോ ബോർഡിന് ദീർഘവും വിചിത്രവുമായ ഒരു ചരിത്രമുണ്ട്. പതിനെട്ടാം…