നാടിന്റെ ഗൗരവം കാപ്പാത്താൻ ഒരിക്കൽ സർക്കാർ ഉദ്യോഗംപോലും ഉപേക്ഷിച്ചു കബഡി ആടാൻ പോയവനാണ് കാളയാർകോവിൽ പൊത്താരി ജൂനിയർ

Pattathu Arasan – ട്രോൾ റിവ്യൂ Na Vas നാടിന്റെ ഗൗരവം കാപ്പാത്താൻ ഒരിക്കൽ സർക്കാർ…

രവിയണ്ണനെ കാണാൻ നാടുവിട്ട ജലജ (ട്രോൾ)

‘വിരാടപർവ്വം’ ട്രോൾ Na Vas 1973 ലെ ഒരു കൂരാകൂരിട്ടുള്ള രാത്രിയിൽ പൂർണ്ണ ഗർഭിണിയായ ഊഷ്മളവല്ലിയെയും…

കുമാരേട്ടന്റെ മൂത്തമോൾ സൗദാമിനി (അവിവാഹിത- BMLT: Just Pass) ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ ഗർഭിണിയായി

Na Vas വെസ്റ്റേൺ അലാസ്കയിൽ നീതി ലാബ് നടത്തിയിരുന്ന കുമാരേട്ടന്റെ മൂത്തമോൾ സൗദാമിനി (അവിവാഹിത- BMLT:…

കുറഞ്ഞത് 25 വർഷമെങ്കിലും കോമയിൽ ആയിരുന്നവർക്ക് നല്ല ഫ്രഷ് കഥയായി തോന്നിയേക്കാം

എഴുതിയത് : Na Vas കാപ്പിക്കടയിൽ വെച്ച് കാറ്റടിച്ചപ്പോൾ പരിചയപ്പെട്ടവരാണ് യാഴനും മൗനയും. ഒരു കാര്യവുമില്ലാതെ…

വിഷ്ണു വിശാലിന്റെ വൺ മാൻ ഷോ, എങ്കിലും കണ്ടിരിക്കാവുന്ന സിനിമ

-F. I. R- Spoiler Warning Na Vas IIT-ൽ നിന്നും ഗോൾഡ് മെഡലോടെ കെമിക്കല്‍…

വാവയുടെ വയറിളക്കം ഒരു നാടിനെ നടുക്കിയ കഥ,  ഇതൊരു വല്ലാത്ത കഥയാണ്

വാവയുടെ വയറിളക്കം ഒരു നാടിനെ നടുക്കിയ കഥ,  ഇതൊരു വല്ലാത്ത കഥയാണ് {spoiler warning} NaVas…