മസാല ചായയുടെ സുഗന്ധം ലോകമെമ്പാടും പരന്ന് 2-ാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കി, ഇന്ത്യക്കാർക്ക് അഭിമാനിക്കാം, ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ?

എല്ലാ ദിവസവും ‘മസാല ചായ’ നമ്മെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നു. ഈ മസാല ചായ ഇപ്പോൾ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും…