ഉമ്മന്‍ ചാണ്ടി സ്വയം ചോദിച്ചു വാങ്ങിയ എട്ടിന്റെ പണി..!

അല്ലെങ്കില്‍ അദ്ദേഹത്തിന് ഇതിന്റെ വല്ല ആവശ്യവുമുണ്ടായിരുന്നോ ? അദ്ദേഹത്തിന് മുന്‍പും എത്ര മുഖ്യമന്ത്രിമാരെ കേരളം കണ്ടിരിക്കുന്നു.

എങ്ങനെയെങ്കിലും ഉമ്മന്‍ ചാണ്ടിയെ രാജി വയ്പ്പിക്കാന്‍ എല്‍ഡിഎഫ് വീണ്ടും വരുന്നു.! ഇനി പുതിയ സമര പരിപാടികള്‍.!

പഴയ ആവിശ്യത്തില്‍ ഉറച്ചു നിന്ന് വീണ്ടും ഒരു അങ്കത്തിന് ഇടതുമുന്നണി ഒരുങ്ങുന്നു.