“..ഒരു വാലിന്റെ പ്രണയം..” – ഒരു തകര്‍പ്പന്‍ ഷോര്‍ട്ട് ഫിലിം

പിന്നീട് നടക്കുന്ന സംഭവബഹുലമായ നിമിഷങ്ങള്‍ നര്‍മ്മത്തില്‍ ചാലിച്ച് വരച്ചുകാട്ടുകയാണ് “ഒരു വാലിന്റെ പ്രണയം” എന്ന ഈ ഷോര്‍ട്ട് ഫിലിം. ഒന്ന് കണ്ടുനോക്കൂ..