വിചിത്രമായ ഓജോ ബോർഡ്

ഒരു ബോർഡ് ഗെയിം എന്ന നിലയിൽ ഓജോ ബോർഡിന് ദീർഘവും വിചിത്രവുമായ ഒരു ചരിത്രമുണ്ട്. പതിനെട്ടാം…

ഓജോ ബോർഡ് എന്നാണ് നിലവിൽ വന്നത് ? എന്താണ് ഇതിന് പിന്നിലെ നിഗൂഢത ?

അറിവ് തേടുന്ന പാവം പ്രവാസി ഓജോ ബോർഡ് (Ouija board) എന്നാണ് നിലവിൽ വന്നത് ?…

ജനങ്ങളെ ഇത്രയേറെ തെറ്റിദ്ധരിച്ച ഒരു വസ്തു വേറെ ഇല്ല എന്ന വേണമെങ്കിൽ പറയാം

ഓജോ ബോർഡ് ( Ouija Board ) Antos Maman 1800 കളിൽ രൂപപ്പെട്ട ഒരു…

പൊതുശ്മശാനത്തില്‍ പ്രകാശനത്തിന് ഒരുങ്ങുന്ന മലയാള നോവല്‍

ഫേസ്ബുക്കില്‍ എഴുതപ്പെട്ട ആദ്യ മലയാള നോവല്‍ ഒരു പൊതുശ്മശാനത്തില്‍ പ്രകാശനത്തിന് ഒരുങ്ങുന്നു! ഞങ്ങളുടെ കാലത്താണ് സാഹിത്യമൊക്കെ…