കലാ മഹിർഷി ബാബുറാവു പെയിൻ്റർ

ഇന്ത്യൻ സിനിമയുടെ പിതാവായ ദാദാസാഹേബ് ഫാൽക്കെയെ പോലെ പ്രശസ്തനാകേണ്ട ഒരു വ്യക്തി ആയിരുന്നു ബാബുറാവു പെയിന്റർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മെസ്ട്രി

ഇഷ്ടപ്പെട്ട പെണ്ണിനെ പ്രപ്പോസ് ചെയ്യാന്‍ ഒരു വെറൈറ്റി നമ്പര്‍; പെണ്ണ് വീണു.!

ഒരു ഉഗ്രന്‍ ചിത്രകാരന്‍ കൂടിയായ ബെന്‍ തന്റെ കാമുകിയോട് ആ ക്ലീഷേ ചോദ്യം ചോദിക്കും മുന്‍പ് അവളെ ഒന്ന് ഞെട്ടിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചു.