ഡങ്കി, ജവാൻ, പത്താൻ എന്നിവയിലൂടെ ഷാരൂഖ് ഖാൻ ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ചു, 2023-ൽ 8 കോടി ആളുകളെ തിയേറ്ററുകളിലെത്തിച്ചു

പത്താൻ, ജവാൻ, ഡങ്കി എന്നീ മൂന്ന് ചിത്രങ്ങളിലൂടെ ഷാരൂഖ് ഖാൻ 2023-ൽ ബോക്സോഫീസിൽ തന്റെ ഭരണം…

ഷാറൂഖ് ഖാൻ – ദീപിക പദുക്കോൺ – ജോൺ എബ്രഹാം ഒന്നിക്കുന്ന “PATHAAN”, ദീപിക പദുക്കോൺ (മോഷൻ പോസ്റ്റർ)

ഷാറൂഖ് ഖാൻ – ദീപിക പദുക്കോൺ – ജോൺ എബ്രഹാം ഒന്നിക്കുന്ന “PATHAAN” ദീപിക പദുക്കോൺ…