പാമ്പുകൾക്കും പല്ലികൾക്കും രണ്ട് ലിംഗങ്ങൾ ഉണ്ട്

അവ ഒരു സമയത്ത് ഒരെണ്ണം മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ .

പോൺ മൂവീസ് ലിംഗത്തിനു വരുത്തുന്ന ഭയാനകമായ മാറ്റം

പോണ്‍ അഡിക്ക്ഷന്‍ ബന്ധങ്ങളില്‍ ചീത്തപ്പേര് മാത്രമല്ല പങ്കാളിയുടെ മതിപ്പും കുറയ്ക്കാനും ചിലപ്പോള്‍ കാരണമാകുമെന്നാണ് കേട്ടുകേഴ്‌വി. ഇത്…

ലിംഗവലിപ്പം കൂട്ടാൻ ലിംഗത്തിൽ ചെയ്യേണ്ട അഞ്ചു വ്യായാമങ്ങൾ

ലിംഗവലിപ്പം കൂട്ടാൻ ലിംഗത്തിൽ ചെയ്യേണ്ട അഞ്ചു വ്യായാമങ്ങൾ അനുദ്ധ്യതമായ ലിംഗത്തിന്റെ വലിപ്പത്തെക്കുറിച്ചും ചിലര്‍ അവകാശവാദമുന്നയിക്കുന്നു. എന്നാല്‍…

പുരുഷലിംഗവും യോനിയും ചില തെറ്റിദ്ധാരണകൾ

പുരുഷലിംഗവും യോനിയും ചില തെറ്റിദ്ധാരണകൾ Shanmubeena ലൈംഗീക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന പുരുഷ ലിംഗത്തിന്റെ നീളം കേവലം…

ചതിക്കുഴികളില് ചാടാതിരിക്കുക, ചെറിയ ലിംഗം, അതാകും നിങ്ങളുടെ സ്ത്രീക്ക് ഇഷ്ടം

സെക്സും ലിംഗവലിപ്പവും തമ്മില് എന്താണ് ബന്ധം? സെക്സിൽ പുരുഷലിംഗം ഒഴിവാക്കാനാകാത്ത ഒരു ഘടകമാണ്. അതെല്ലാവര്ക്കുമറിയാം. അതുപോലെ…

രാവിലെ ഇങ്ങനെ ലിംഗം ഉദ്ധരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ? ആരെങ്കിലും കണ്ടാലോ നാണക്കേടായി !

ബെഡ് റൂമിലെ കൊടിമരം ! രാവിലെകളിൽ തങ്ങളുടെ ലിംഗം ഉദ്ധരിച്ചു നിൽക്കുന്നതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പുരുഷൻമാരിൽത്തന്നെ പലർക്കും അറിയില്ല.…

ഭൂലോകത്തിന്റെ സ്പന്ദനം ജന്മനാ കിട്ടുന്ന ഈ അവയത്തിന്റെ തുമ്പത്തല്ല

ഉദ്ധരിക്കുന്ന ലിംഗവും, ലിംഗം കൊണ്ടുള്ള ചിന്തകളുമാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ എല്ലാത്തരം ലിംഗഅസമത്വങ്ങളുടെയും സദാചാര ചിന്തകളുടെയും അടിത്തറ