പൂക്കളിൽനിന്ന് അത്തർ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന് ഉള്ള മാർഗങ്ങൾ

സ്വേദനമാണ് ഏറ്റവും പ്രചാരമുള്ള രീതി. ജലം ഉപയോഗിച്ച്, ജലവും നീരാവിയുമുപയോഗിച്ച്, നീരാവി ഉപയോഗിച്ച്- എന്നിങ്ങനെ മൂന്നു വിധത്തിലാണ് സ്വേദനം നടത്തുന്നത്.

അത്തർ മണക്കുന്ന കനൗജ് വീഥികൾ

ഇന്ത്യയിലെ ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഒരു ചെറിയ പട്ടണമായ കനൗജിൽ മാത്രം ലഭ്യമാകുന്ന ഒന്നാണ് ഈ അത്തർ. കനൗജിന്റെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ ഉൽപ്പന്നം മിട്ടി അത്തർ അഥവാ “ഭൂമിയുടെ സുഗന്ധം” ആണ്.

ചില ആളുകൾ അടുത്തിരിക്കുന്നയാളുടെ പെര്‍ഫ്യൂമിന്റെ മണം ശ്വസിച്ചാൽ തുമ്മാറുണ്ട്, കാരണമെന്ത് ?

ചില ആളുകൾ അടുത്തിരിക്കുന്നയാളുടെ പെര്‍ഫ്യൂമിന്റെ മണം ശ്വസിച്ചാൽ തുമ്മാറുണ്ട്, കാരണമെന്ത് ? അറിവ് തേടുന്ന പാവം…

എങ്ങനെയാണ് തിമിംഗല ഛർദ്ദിയായ ആംബര്‍ഗ്രിസിനെ പെര്‍ഫ്യൂമാക്കി മാറ്റുന്നത് ?

എങ്ങനെയാണ് ആംബര്‍ഗ്രിസിനെ പെര്‍ഫ്യൂമാക്കി മാറ്റുന്നത് ? അറിവ് തേടുന്ന പാവം പ്രവാസി മനുഷ്യര്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന പെര്‍ഫ്യൂം…

ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരികൾ മാത്രം അറിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഗന്ധം ഇനി സാധാരണക്കാർക്കും

ശൂന്യാകാശത്തിന്റെ ഗന്ധമെന്തായിരിക്കും ? അറിവ് തേടുന്ന പാവം പ്രവാസി ശൂന്യാകാശത്തേക്ക് പോകും മുൻപ് അവിടുത്തെ ഗന്ധവുമായി…

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വിലയേറിയ പെർഫ്യൂം ‘ശുമുഖ്’, 8.5 കോടി രൂപ, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര വിലയെന്നു അറിയാമോ ?

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വിലയേറിയ പെർഫ്യൂം ‘ശുമുഖ്’; വില 8.5 കോടി രൂപ അറിവ് തേടുന്ന പാവം…

എങ്ങനെ ആണ് പെർഫ്യൂമു കൾക്കു ധാരാളം ‘വെറൈറ്റി’ സുഗന്ധങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നത് ?

എങ്ങനെ ആണ് പെർഫ്യൂമു കൾക്കു ധാരാളം ‘വെറൈറ്റി’ സുഗന്ധങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നത് ? ചിട്ടപ്പെടുത്തിയത്: അറിവ് തേടുന്ന…

ടിനിടോം-കനിഹ ഇന്റിമേറ്റ് രംഗങ്ങൾ വൈറൽ, ടിനി ടോം നമ്മൾ വിചാരിച്ചയാളല്ല !

കേരളത്തിലെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു മിമിക്രി കലാകാരനും ചലച്ചിത്ര അഭിനേതാവും ആണ് ടിനി ടോം.എറണാകുളം സെന്റ് ആൽബർട്സ്…