വണ്‍ ഡേ “ഫസ്റ്റ് ഡേ” ഷൂട്ട്‌ ; ചിത്രങ്ങളിലൂടെ

ചിത്രത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഡേ ഷൂട്ട്‌..ചിത്രങ്ങളിലൂടെ..

കേരളത്തിലെ ആണ്‍പിള്ളേര്‍ക്ക് സിക്സ് പാക്ക് ഉണ്ടാക്കാന്‍ ചില വഴികള്‍

ചിട്ടയായ ആഹാരവും വ്യായാമവും കൊണ്ട് ഒരു പരിധി വരെ സിക്സ് പാക്ക് (വന്നില്ലെങ്കിലും )വയര്‍ ഒതുക്കി എടുക്കാം.

ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒളിച്ചിരുന്നാല്‍ ആരും കണ്ടുപിടിച്ചു പോകും.!

നായകള്‍ നന്ദിയുള്ള മൃഗങ്ങളാണ്, അതുകൊണ്ടാകും തങ്ങളുടെ യജമാനനെ വലുതായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കണ്ട എന്ന് കരുതികൊണ്ട് നടത്തിയ ഈ ഒളിച്ചു കളികള്‍…

ലോകത്ത് വളരെ കുറച്ചു പേര്‍ മാത്രം കണ്ടിട്ടുള്ള വിസ്മയം ജനിപ്പിക്കുന്ന വിനോദ കേന്ദ്രങ്ങള്‍

സൗത്ത് പസിഫിക് മഹാ സമുദ്രത്തിലെ ഒരു ചെറിയ ദ്വീപ്‌ ആണ് തുവാളു. ലോകത്തില്‍ ഏറ്റവും കുറച്ച് ആളുകള്‍ എത്തിച്ചേരുന്ന സ്ഥലമാണ്‌ ഇത്.