‘ഇക്കാര്യം ഞാനിനി പൃഥ്വിരാജിനോട് പറയണോ ?’ മേജർ രവിയോട് അൽഫോൻസ് പുത്രൻ

മേജർ രവിയുടെ മറ്റു പട്ടാള സിനിമകളിൽ നിന്നും വളരെ വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു 2015ല്‍ പുറത്തിറങ്ങിയ പിക്കറ്റ് 43.…