പാലക്കാടിന്റെ തനത് കലാരൂപമായ പൊറാട്ട് നാടകം

സാധാരണയായി മകരം മുതൽ ഇടവം വരെയുള്ള മാസങ്ങളിൽ കൊയ്ത്തു കഴിഞ്ഞ പാടങ്ങളിലാണ്‌ ഈ കലാരൂപം അരങ്ങേറുന്നത്. നിത്യ ജീവിതത്തിലെ സംഭവങ്ങളാണ് ഇതിലെ പ്രധാന വിഷയങ്ങൾ.

സൈജു കുറുപ്പിനെ നായകനാക്കി നൗഷാദ് സാഫ്റോൺ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന “പൊറാട്ട് നാടകം” ടീസർ

സൈജു കുറുപ്പിനെ നായകനാക്കി നൗഷാദ് സാഫ്റോൺ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന “പൊറാട്ട് നാടകം” ടീസർ പുറത്തിറങ്ങി. ഗാന്ധി…

സംവിധായകൻ സിദ്ദീഖ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ‘ പൊറാട്ട് നാടകം ‘

‘ പൊറാട്ടുനാടകം ‘ തുടങ്ങി. സംവിധായകൻ സിദ്ദിഖ് സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്തു.സംവിധായകൻ സിദ്ദീഖ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ‘…