പ്രേമം ചോര്‍ന്നൊലിക്കുന്നു

പ്രേമം തട്ട് പൊളിപ്പന്‍ യുവത്വവും കുറെയേറെ അരാഷ്ട്രീയ തമാശകളും മാത്രമുള്ളൊരു സിനിമ. എന്നാല്‍ ഇന്ന് പ്രേമം…