എന്തിനാണ് കാമുകിയോട് പ്രേമം വെളിപ്പെടുത്തുമ്പോഴോ, പ്രൊപ്പോസൽ ചെയ്യുമ്പോഴോ കാമുകൻമാർ മുട്ടു കുത്തുന്നത് ?

എന്തിനാണ് കാമുകിയോട് പ്രേമം വെളിപ്പെടുത്തുമ്പോഴോ, വിവാഹം കഴിക്കാൻ തയ്യാറുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ കാമുകൻമാർ മുട്ടു കുത്തുന്നത്?…

മൈ എക്സ്പീരിയന്‍സസ് വിത്ത്‌ പെണ്ണുകാണല്‍

മഹാത്മാ ഗാന്ധിയുടെ സത്യാന്വേഷണങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം വളരെ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാന്‍ പെണ്ണ് അന്വേഷണങ്ങള്‍ക്ക് ഇറങ്ങിയതെങ്ങിലും

ഇഷ്ടപ്പെട്ട പെണ്ണിനെ പ്രപ്പോസ് ചെയ്യാന്‍ ഒരു വെറൈറ്റി നമ്പര്‍; പെണ്ണ് വീണു.!

ഒരു ഉഗ്രന്‍ ചിത്രകാരന്‍ കൂടിയായ ബെന്‍ തന്റെ കാമുകിയോട് ആ ക്ലീഷേ ചോദ്യം ചോദിക്കും മുന്‍പ് അവളെ ഒന്ന് ഞെട്ടിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചു.