ഇന്ദ്രൻസിനെ പ്രധാന കഥാപാത്രമാക്കി രാജേഷ് ഇരുളം സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന “നൊണ” എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ഒഫീഷ്യൽ ട്രെയ്‌ലർ

ഇന്ദ്രൻസിനെ പ്രധാന കഥാപാത്രമാക്കി മിസ്റ്റിക്കൽ റോസ് പ്രോഡക്ഷൻസിന്റെ ബാനറിൽ പ്രവാസിയായ ജേക്കബ് ഉതുപ്പ് നിർമ്മിച്ച് രാജേഷ്…

ഇന്ദ്രൻസിനെ പ്രധാന കഥാപാത്രമാക്കി രാജേഷ് ഇരുളം സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ‘നൊണ’ ടീസർ

‘നൊണ’ ടീസർ ഇന്ദ്രൻസിനെ പ്രധാന കഥാപാത്രമാക്കി മിസ്റ്റിക്കൽ റോസ് പ്രോഡക്ഷൻസിന്റെ ബാനറിൽ പ്രവാസിയായ ജേക്കബ് ഉതുപ്പ്…

തിരിവുകൾ, ജീവിതത്തിന്റെ തിരിവുകളിലൂടെയുള്ള ഒരു യാത്ര

Rajesh Irulam സംവിധാനം, എഡിറ്റിങ് നിർവ്വഹിച്ച തിരിവുകൾ എന്ന റോഡ് മൂവി ജീവിതത്തിന്റെ തന്നെ തിരിവുകളിലൂടെയുള്ള…