ഗംഭീരവിജയം, ആർ ആർ ആർ ടീമിന് രാംചരണിന്റെ സ്നേഹസമ്മാനം

അതിവേഗത്തിൽ കുതിപ്പ് നടത്തുകയാണ് ആർ ആർ ആർ. ചിത്രം ആയിരം കോടി ക്ളബിലെത്താൻ ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾ…

രാംചരൺ ചെരുപ്പില്ലാതെ കറുപ്പണിഞ്ഞു വിമാനത്താവളത്തിൽ, കാരണമെന്തെന്ന് ആരാധകർ !

സൂപ്പർ സ്റ്റാർ രാംചരൻ തേജ ഇപ്പോൾ ഏറെ സന്തോഷത്തിലാണ് , അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരാധകരും തികഞ്ഞ സന്തോഷത്തിലാണ്.…