വിജയ് സേതുപതി, കത്രീന കൈഫ് ടെെം ട്രാവൽ ചിത്രം ‘മെറി ക്രിസ്മസ്’ ട്രെയ്‌ലർ പുറത്തിറങ്ങി

വിജയ് സേതുപതിയുടെ ആദ്യ ഹിന്ദി ചിത്രം ‘മെറി ക്രിസ്മസ്’ ട്രെയിലർ പുറത്തിറങ്ങി. വിജയ് സേതുപതിയും കത്രീന…