Home Tags Reema sen

Tag: reema sen

വസീഗര ഒരു നാശം പിടിച്ച പാട്ടാണ്

0
ഒരു കാലത്തു പാട്ടിനോട് ഇഷ്ടം കൊണ്ടു കാണാൻ കൊതിക്കുകയും എന്നാൽ അതി തീവ്രപ്രണയ രംഗങ്ങൾ കൊണ്ടു സമ്പുഷ്ടമായ