ഡങ്കി: ഷാരൂഖ് ഖാൻ നായകനാകുന്ന ചിത്രത്തിൽ വിക്കി കൗശൽ മരിച്ചു? ഈ പോസ്റ്റ് ഊഹാപോഹങ്ങൾക്ക് തിരികൊളുത്തുന്നു

പത്താൻ, ജവാൻ എന്നീ രണ്ട് ബാക്ക്-ടു-ബാക്ക് ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്ററുകൾ നൽകിയ ശേഷം, ഷാരൂഖ് ഖാൻ ഈ വർഷം…