ഇന്നും, നാളെയും , മറ്റന്നാളും ഉൽക്കാ വർഷം വളരെ കൂടുതലായി ഉണ്ടാവും

ബഹിരാകാശത്തു കൂടി സ‍ഞ്ചരിക്കുന്ന ചെറിയ ലോഹീയമോ അല്ലാത്തതോ ആയ ശിലാശകലങ്ങളെയാണ് ഉൽക്കകൾ എന്നു പറയുന്നത്.

ആ കണ്ടുപിടുത്തത്തിന് കാരണം സ്ത്രീകളുടെ നെഞ്ചിൽ ചെവി വെച്ചു പരിശോധിക്കുവാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തതിനാൽ

സ്ത്രീകളുടെ നെഞ്ചിൽ ചെവി വെച്ചു പരിശോധിക്കുവാൻ ഇഷ്ട്ടമില്ലാത്തതിനാലാണ് ‘ റെനെ ലെന്നകിന് ‘ എന്ന ഡോക്ടർ സ്റ്റെതസ്ക്കോപ്പ്

1700 മനുഷ്യരും 3000 കന്നുകാലികളും അവയുടെ ശരീരത്തിൽ ഇരുന്ന ഈച്ചകളും മരിച്ചിരുന്നു

കൊല്ലം കുണ്ടറയിൽ നാലുപേർ കിണർ വൃത്തിയാക്കുന്നതിനിടയിൽ മരിച്ചു എന്ന വാർത്ത കണ്ടപ്പോൾ ഇതും നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കാമെന്നു കരുതി.1986 ഓഗസ്റ്റ് 21, ലോവർ നിയോസ് ഗ്രാമത്തിൽ

ഉടൻ മനുഷ്യർ ചൊവ്വയിൽ കാലു കുത്തും, പക്ഷെ ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരില്ല , കാരണമുണ്ട്

ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ മനുഷ്യർ ചൊവ്വയിൽ കാലു കുത്തും. കാലു കുത്തിയവരാരും ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരില്ല

ആമ അതിന്റെ തോടിനു അകത്തല്ല ജീവിക്കുന്നത് പകരം തോടാണ് ( shell ) അവയുടെ ശരീരം

ഒരു ജീവികളുടെയും എല്ലുകൾ വെളിയിൽ കാണില്ല. എല്ലാം ശരീരത്തിന്

ചൊവ്വയുടെ ഭൂതകാലം ജലസമൃദ്ധം ആയിരുന്നോ ?

തടാകത്തിൽ ഒഴുകുന്ന വെള്ളം ഒരു തടാകത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നിടത്ത് നിന്ന് വളരെ അകലെയല്ലാതെ ഒരിടത്താണ് ഇതുപോലുള്ള പാറയിലെ ഡിസൈനുകൾ