Home Tags Satheesh Cholakkal

Tag: Satheesh Cholakkal

ഇത്രയും മൂഢരായ സമൂഹം ഉള്ളതിലും നല്ലത് നശിച്ചു പോകുന്നതാണ്

0
മനുഷ്യൻ ഒരു സാമൂഹ്യ ജീവി ആണ്. സമൂഹത്തിനോടും ചുറ്റുപാടും ഉള്ള സഹ ജീവികളോടും പ്രതിബദ്ധത ഉള്ള സാമൂഹ്യ ജീവി. ഇന്ത്യയിൽ ഉള്ള എത്ര പേർക്ക് സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധത ഉണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ തലകുനിച്ചു പോകും