സത്യജിത്ത് റേ : ഭാരതീയ സിനിമാ ചരിത്രത്തോടൊപ്പം ഇഴപിരിയാതെ ഒപ്പം നടന്ന അതുല്യ ചലച്ചിത്രകാരൻ

സത്യജിത്ത് റേ: ഭാരതീയ സിനിമാ ചരിത്രത്തോടൊപ്പം ഇഴപിരിയാതെ ഒപ്പം നടന്ന അതുല്യ ചലച്ചിത്രകാരൻ. (1921 മേയ്…

ജവഹർ ലാൽ നെഹ്‌റു ‘പഥേർ പാഞ്ചാലി’ കണ്ടപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ സിനിമയ്ക്ക് സംഭവിച്ചത്

Rejeesh Palavila Lyricist/Content Writer ജവഹർ ലാൽ നെഹ്‌റു ‘പഥേർ പാഞ്ചാലി’ കണ്ടപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ സിനിമയ്ക്ക്…

എന്തുകൊണ്ട് ഇന്ത്യാക്കാർ ചലച്ചിത്ര ഗാനങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു ? ഇന്ത്യൻ സിനിമകളിൽ അതെങ്ങനെ വന്നു ?

എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ത്യാക്കാർ ചലച്ചിത്ര ഗാനങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു? ചലച്ചിത്രഗാനങ്ങളെക്കുറിച്ച് സത്യജിത് റേ പറയുന്നു- പാശ്ചാത്യ സിനിമയിൽ…

ഹോളി ഫാദറിന് സത്യജിത് റേ പുരസ്‌കാരം

ഹോളി ഫാദറിന് സത്യജിത് റേ പുരസ്‌കാരം. ബ്രൈറ്റ് സാം റോബിൻസ് രചനയും സംവിധാനവും നിർവഹിച്ച ചിത്രമാണ്…