സർ ഐസക് ന്യുട്ടന്റെ ജീവിതവുമായ ബന്ധപ്പെട്ട്, നിങ്ങൾക്കറിയാത്തതുമായ ചില കാര്യങ്ങൾ

ഒരു ഏകാന്ത പഥികനായ അദ്ദേഹം ക്ലാസിക്കല്‍ മെക്കാനിക്സ്, മാത്തമാറ്റിക്സ്, പ്രകാശ വേഗത്തെകുറിച്ചുള്ള പഠനം (Optics) എന്നീ ശാസ്ത്ര ശാഖകളില്‍ പല അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളും സംഭാവന നൽകി.

അത്ഭുതം ! കാനഡയിൽ, ശാസ്ത്രജ്ഞർ 350 ദശലക്ഷം വർഷം പഴക്കമുള്ള ഫോസിലൈസ്ഡ് മരം കണ്ടെത്തി

ശാസ്ത്രജ്ഞർ ആഴങ്ങളിൽ നിന്ന് അതുല്യവും വിചിത്രവുമായ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഭൂമി അതിൻ്റെ പുരാതന രഹസ്യങ്ങൾ…

വ്യാഴത്തിൻ്റെ ചന്ദ്രനിൽ അന്യഗ്രഹജീവികൾ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ ?

ഇതുവരെ അന്യഗ്രഹ ജീവികളുടെ അസ്തിത്വത്തെക്കുറിച്ച് പല തരത്തിലുള്ള അവകാശവാദങ്ങളും ഉന്നയിക്കപ്പെടുന്നു. അന്യഗ്രഹജീവികളെക്കുറിച്ച് ശാസ്ത്രജ്ഞർക്കും വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട്.…

46000 വർഷമായി മഞ്ഞിൽ സമാധിയിൽ ഇരിക്കുന്ന പുഴുവിനെ പുനര്ജീവിപ്പിച്ചു ശാസ്ത്രജ്ഞർ

46000 വർഷമായി മഞ്ഞിൽ സമാധിയിൽ ഇരിക്കുന്ന പുഴുവിനെ പുനര്ജീവിപ്പിച്ചു ശാസ്ത്രജ്ഞർ Anoop Nair  ശിലാ യുഗത്തിൽ…

ബഹിരാകാശത്തും ജീവിക്കാന്‍ കഴിയുന്ന “വെള്ളകരടി”..

“വെള്ള കരടി” എന്നാണ് ഗവേഷകര്‍ ഇതിനിട്ടിരിക്കുന്ന പേര്. അന്റര്‍റ്റിക്കയില്‍ നിന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച ഈ ജീവി ബഹിരാകാശത്ത് പോലും പുല്ല് പോലെ ശ്വസിക്കുമെന്നു ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നു.

സ്വന്തം കണ്ടുപിടിത്തങ്ങളാല്‍ മരിച്ച ശാസ്ത്രഞ്ജര്‍

സ്വന്തം കണ്ടു പിടിത്തങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ടി ജീവന്‍ കൊടുത്ത കുറച്ച് ശാസ്ത്രന്ജരെ പരിചയപ്പെടാം