ഊഹാപോഹങ്ങൾക്ക് ഇടയിൽ പെട്ടുപോകുന്ന ഒരു ക്രൈം റിപ്പോർട്ടറുടെയും അവർക്കു ചുറ്റുമുള്ളവരുടെയും കഥയാണ് സ്‌കൂപ്

Faisal K Abu പത്രപ്രവർത്തകയും ക്രൈം റിപ്പോട്ടറും ആയിരുന്ന ജിഗ്ന വോറയുടെ Behind The Bars…

നിങ്ങൾക്ക് 6 മണിക്കൂർ നീക്കിവെയ്ക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ കാണാൻ പറ്റിയ സീരീസ് ആണ് ‘സ്‌കൂപ്’

Vani Jayate സ്കൂപ്പ് – നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് മുതിർന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തകനും ക്രൈം റിപ്പോർട്ടറുമായ ജ്യോതിർമയ് ഡേ കൊല്ലപ്പെട്ട…