വിവാദപരമായ വസ്ത്രധാരണംകൊണ്ടു ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന മോഡൽ ആണ് സീതു ലക്ഷ്മി

വിവാദപരമായ വസ്ത്രധാരണംകൊണ്ടു ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന മോഡൽ ആണ് സീതു ലക്ഷ്മി. വിഷുവിനു കൊന്നപ്പൂക്കൾ കൊണ്ടും ഓണത്തിന് ശരീരത്തിൽ…

കൊന്നപ്പൂക്കൾ കൊണ്ട് ശരീരംമറച്ച സീതു ലക്ഷ്മിക്ക് ബിസിനസ് സൂം മാഗസിൻ മോഡലിംഗ് അവാർഡ്

ബിസിനസ് സൂം മാഗസിൻ മോഡലിംഗ് അവാർഡ്, മോഡൽ ഓഫ് ദി ഇയർ അവാർഡ് സീതു ലക്ഷ്മിക്ക്…

കണിക്കൊന്ന കൊണ്ട് നഗ്നത മറച്ചു വിവാദ നായികയായി സീതു ലക്ഷ്മി

മോഡലും നടിയുമായി സീതു ലക്ഷ്മിയുടെ ഫോട്ടോഷൂട്ട് വീണ്ടും ശ്രദ്ധ നേടുകയാണ്. കണിക്കൊന്ന പൂവുകൊണ്ടു നഗ്നത മറച്ചുകൊണ്ടാണ്…