0 M
Readers Last 30 Days

serials

സ്ത്രീകൾ മാത്രം കാണുന്ന കണ്ണീർ പരമ്പരകൾ ?

സീരിയലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒട്ടു മിക്ക എല്ലാ ചർച്ചകളിലും സ്ത്രീകളാണ് ഇത് കാണുന്നത് എന്നും, അതു വഴി കുടുംബത്തിൽ പല വിധ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നും ചിലർ പറഞ്ഞു

Read More »