ആരാണ് അഘോരികള്‍ ?

ലോകം എപ്പോഴും,അറപ്പോടെയും വെറുപ്പോടെയുമാണ് ഇവരെ കാണുന്നത്. മൃതദേഹങ്ങ ളുമായി ലൈംഗിക ബന്ധത്തിലേര്‍പ്പെടുന്നു എന്നതും ഇതിനൊരു കാരണം തന്നെയാണ്.

ശൈവമോ വൈഷ്ണവമോ ? സിനിമ ചരിത്രത്തോട് എത്രകണ്ട് നീതി പുലർത്തി ?

കമൽ ഹാസന്റെ ‘ദശാവതാരം’ സിനിമ തുടങ്ങുന്നത് ശൈവ-വൈഷ്ണവ മതവൈര്യത്തിന്റെ വിശുദ്ധയുദ്ധത്തിൽ നിന്നാണ്. ചോള രാജവംശത്തിലെ രണ്ടാം കുലോത്തുംഗ ചോള മന്നവന്റെ