Home Tags Short circuit

Tag: Short circuit

ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കറണ്ട് പോകുന്നതിന് പഴിക്കുകയല്ല വേണ്ടത്

0
കറൻറ്.. പോയി .. ശോ... ഇതെന്തൊരു കഷ്ടമാണ് ... ഇത് എത്രാമത് തവണയാണ് ഇങ്ങനെ മിന്നുകയും ... പോവുകയും ... ചെയ്യുന്നത് എന്ത് കൊണ്ട്?ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു ?