സർ ഐസക് ന്യുട്ടന്റെ ജീവിതവുമായ ബന്ധപ്പെട്ട്, നിങ്ങൾക്കറിയാത്തതുമായ ചില കാര്യങ്ങൾ

ഒരു ഏകാന്ത പഥികനായ അദ്ദേഹം ക്ലാസിക്കല്‍ മെക്കാനിക്സ്, മാത്തമാറ്റിക്സ്, പ്രകാശ വേഗത്തെകുറിച്ചുള്ള പഠനം (Optics) എന്നീ ശാസ്ത്ര ശാഖകളില്‍ പല അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളും സംഭാവന നൽകി.

ലോകപ്രശസ്ത ശാസ്ത്രജ്ഞനായ ഐസക് ന്യൂട്ടൻ ബ്രിട്ടിഷ് പാർലമെന്റിൽ ചോദിച്ച ഒരേയൊരു ചോദ്യം എന്ത് ?

ലോകപ്രശസ്ത ശാസ്ത്രജ്ഞനായ ഐസക് ന്യൂട്ടൻ കുറച്ചു കാലം ബ്രിട്ടിഷ് പാർലമെന്റിൽ അംഗമായിരുന്നു

കേംബ്രിജിലെ ഒരു ഗവേഷകനായിരുന്ന ന്യൂട്ടനെ ലോകപ്രശസ്തനാക്കി മാറ്റിയത്

അറിവ് തേടുന്ന പാവം പ്രവാസി കേംബ്രിജിലെ ഒരു ഗവേഷകനായിരുന്ന ന്യൂട്ടനെ ലോകപ്രശസ്തനാക്കി മാറ്റിയത് ഭൗതികശാസ്ത്രത്തിലെ ഒപ്റ്റിക്‌സ്…