സൂര്യയുടെ 42-ാം ചിത്രമായ ‘കങ്കുവാ’ സെക്കന്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ റിലീസായി

സൂര്യയുടെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചിത്രമാകാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് ‘കങ്കുവാ’ .സൂര്യയുടെ കരിയറിലെ 42-ാം ചിത്രമായ കങ്കുവാ…

സൂര്യയുടെ ബ്രഹ്മാണ്ഡ ചിത്രം ‘കങ്കുവാ’യുടെ ദീപാവലി സ്‌പെഷ്യൽ പോസ്റ്റർ

സൂര്യയുടെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചിത്രമാകാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് ‘കങ്കുവാ’ .ദീപാവലിയോടനുബന്ധിച്ചു ചിത്രത്തിന്റെ ഒരു ദീപാവലി സ്‌പെഷ്യൽ…

ഹോളിവുഡ് ദൃശ്യമികവോടെ സൂര്യയുടെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും വലിയ സിനിമ ‘കങ്കുവാ’ യുടെ ആദ്യ ഗ്ലിംപ്സ്

സൂര്യയുടെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചിത്രമാകാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് ‘കങ്കുവാ’ ചിത്രത്തിന്റെ ആദ്യ ഗ്ലിംപ്സ് എത്തി. സൂര്യയുടെ…