ചോദ്യചിഹ്നമായി ചോരപ്പാടുകൾ, നിഗൂഢതകളുടെ വാതിൽ തുറന്ന് ‘സീക്രട്ട് ഹോം’

ചോദ്യചിഹ്നമായി ചോരപ്പാടുകൾ, നിഗൂഢതകളുടെ വാതിൽ തുറന്ന് ‘സീക്രട്ട് ഹോം’ സെക്കൻഡ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ ചോദ്യചിഹ്നമായി സ്വീകരണമുറിയിലെ…

ശിവദ, ചന്തു നാഥ്, അപർണ്ണ ദാസ്, അനു മോഹൻ എന്നിവരെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളാക്കി അഭയകുമാർ കെ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ‘സീക്രട്ട് ഹോം’

‘സീക്രട്ട് ഹോം’ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ. ശിവദ, ചന്തു നാഥ്, അപർണ്ണ ദാസ്,അനു മോഹൻ എന്നിവരെ…

സുമേഷ് ചന്ദ്രനും, ശിവദയും ഒന്നിക്കുന്ന ‘ജവാനും മുല്ലപ്പൂവും’ ! ട്രെയിലർ റിലീസായി

സുമേഷ് ചന്ദ്രനും, ശിവദയും ഒന്നിക്കുന്ന ‘ജവാനും മുല്ലപ്പൂവും’ ! ട്രെയിലർ റിലീസായി ചിത്രം മാർച്ച് 31ന്…

സുമേഷും രാഹുലും ശിവദയും ഒന്നിക്കുന്ന “ജവാനും മുല്ലപ്പൂവും”; മാർച്ച് 31ന്

സുമേഷും രാഹുലും ശിവദയും ഒന്നിക്കുന്ന “ജവാനും മുല്ലപ്പൂവും”; മാർച്ച് 31ന് റിലീസിനെത്തുന്നു…. സുമേഷ് ചന്ദ്രൻ, രാഹുൽ…