തുടക്കക്കാർക്കുള്ള 5 സ്നോർക്കലിംഗ് നുറുങ്ങുകൾ (അത് നിങ്ങളെ ഒരു പ്രൊഫഷണലായി തോന്നിപ്പിക്കും )

കടൽ ജീവിതവുമായി വർണ്ണാഭമായ പവിഴപ്പുറ്റുകളെ അടുത്ത് കാണുന്നത് പോലെ മറ്റൊന്നില്ല. വെള്ളത്തിനടിയിലെ ലോകത്തിൻ്റെ ഒരു നേർക്കാഴ്ച്ച…

എന്താണ് സ്നോർക്കെല്ലിംഗും സ്കൂബ ഡൈവിങ്ങും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ?

എന്താണ് സ്നോർക്കെല്ലിംഗും സ്കൂബ ഡൈവിങ്ങും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ? അറിവ് തേടുന്ന പാവം പ്രവാസി കരയിൽ…