കശ്മീരി ഇരട്ട സഹോദരിമാരുടെ ‘അനന്ത്‌നാഗ് മഞ്ഞുവീഴ്ച റിപ്പോർട്ട്’ വൈറലാകുന്നു

ജമ്മു കശ്മീരിലെ മഞ്ഞുവീഴ്ചയെക്കുറിച്ച് രസകരമായി റിപ്പോർട്ടുചെയ്യുന്ന ആറ് വയസ്സുള്ള രണ്ട് ചെറിയ കാശ്മീരി പെൺകുട്ടികളുടെ മനോഹരമായ,…