എനിക്കെതിരെ പെൺകുട്ടിയുടെ പീഡനാരോപണം മാത്രമല്ലെ നിങ്ങൾക്കറിയൂ ?

സോഷ്യൽ മീഡിയിലെ താരമാണ് ശ്രീകാന്ത് വെട്ടിയാർ . അടുത്തിടെ ചില സിനിമകളിലും മുഖം കാണിച്ചു. എന്നാൽ…

നടനും വ്‌ളോഗറുമായ ശ്രീകാന്ത് വെട്ടിയാർക്കെതിരെ സാമൂഹ്യമാധ്യമങ്ങളിൽ ട്രോൾ

നടനും വ്‌ളോഗറുമായ ശ്രീകാന്ത് വെട്ടിയാർക്കെതിരെ സാമൂഹ്യമാധ്യമങ്ങളിൽ ട്രോൾ. ഈയിടെ മീടു ആരോപണം നേരിട്ട ശ്രീകാന്ത് വെട്ടിയാർ…

മാന്യത നഷ്ടപ്പെടുത്തിയല്ല നർമ്മം പറയേണ്ടതെന്ന് തെളിയിക്കുന്നു ശ്രീകാന്ത് വെട്ടിയാർ

നർമമെന്നത് അതിമനോഹരമായ കല തന്നെയാണ്…മറ്റെന്തിനേക്കാളും ഒരുപാട് പേരിലേക്ക് എത്തപ്പെടാൻ കഴിയുന്നൊരു മേഘലയുമതാകണം.. അതിനാൽ തന്നെ അതിലത്രയും

പിഷാരടിക്ക് അറിയാത്തതും, വെട്ടിയാർജിക്ക് അറിയുന്നതും

നിങ്ങൾ ഏത് നാട്ടുകാരനാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, ഏത് സ്കൂളിലാണ് പഠിച്ചതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, പക്ഷേ നിങ്ങൾ കേരളത്തിലാണ് പഠിച്ചതെങ്കിൽ പഠിച്ചോണ്ടിരുന്ന