അജ്ഞാത നക്ഷത്രങ്ങൾ

ഒരു ഗാലക്‌സിയിലെ നക്ഷത്രങ്ങൾ നിർമ്മിക്കപ്പെടാൻ ആവശ്യമായ ചേരുവകൾ കൊണ്ടായിരിക്കില്ല മറ്റൊരു ഗാലക്സിയിലെ നക്ഷത്രങ്ങൾ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ?

നിങ്ങൾ ഒരു നക്ഷത്രത്തെ നോക്കുമ്പോൾ ഭൂതകാലത്തിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുക കൂടിയാണ് ചെയ്യുന്നത്

Free thinker തെളിഞ്ഞ ആകാശമുള്ള രാത്രിയിൽ നിങ്ങൾ ഒരു മലഞ്ചെരുവിൽ നക്ഷത്രനിബിഡമായ ആകാശത്തേക്ക് നോക്കുകയാണെന്ന് സങ്കൽപ്പിക്കുക.…

ആക്ഷൻ മൂവി പ്രേമികളെ ഇതിലേ…ഇതിലേ

Raj Bk ആക്ഷൻ മൂവി പ്രേമികളെ ഇതിലേ…ഇതിലേ. ചെറുപ്പം മുതൽ തന്നെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ജെണർ…

ചക്രവാളത്തിലേയ്ക്ക് നക്ഷത്രമഴ : ബഹിരാകാശത്ത് നിന്നും വീണ്ടുമൊരു വിസ്മയദൃശ്യം

ചക്രവാളത്തിലെ നക്ഷത്രമഴ: ബഹിരാകാശത്ത് നിന്നും ഒരു കാഴ്ച

പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏറ്റവും തിളക്കമേറിയ ഗ്യാലക്‌സിക്ക് സൂര്യനെക്കാള്‍ 300 ലക്ഷം കോടി മടങ്ങ് അധികം തിളക്കം!

പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏറ്റവും തിളക്കമേറിയ ഗ്യാലക്സിയുടെ വിശേഷങ്ങള്‍!