ശൂന്യാകാശത്ത് നിരന്തരം ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഗ്രഹങ്ങളും നക്ഷത്രങ്ങളുമൊന്നും തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടുന്നില്ലല്ലോ!? എന്തായിരിക്കും കാരണം ?

സൂര്യനും ഭൂമിക്കുമിടയിലുള്ള ശരാശരി ദൂരത്തിനിടയിൽ 108 സൂര്യന്മാരെ വരിവരിയായി വയ്ക്കാനുള്ള സ്ഥലമുണ്ട്! അതുപോലെ ഭൂമിക്കും ചന്ദ്രനുമിടയിൽ 110 ചന്ദ്രന്മാർക്കുള്ള സ്ഥലവും ഉണ്ട്

നക്ഷത്രങ്ങളുടെ മരണം പുതിയ നക്ഷത്രങ്ങളെ ജനിപ്പിക്കുന്നു, എങ്ങനെ ?

നമ്മുടെ വീടായ ക്ഷീരപഥം അഥവാ മിൽക്കിവേ എന്ന പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഒരു സാധാരണ ഗാലക്സിയിൽ എത്ര നക്ഷത്രങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാമോ. ?

ഒരു നക്ഷത്രം എന്തുകൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്? അവർ എങ്ങനെയാണ് തിളങ്ങുന്നത്?

ഒരു നക്ഷത്രം എന്തുകൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്? അവർ എങ്ങനെയാണ് തിളങ്ങുന്നത്? എല്ലാ ശോഭയുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളും നമ്മുടെ സ്വന്തം…

നാം നടക്കുമ്പോൾ ചന്ദ്രനും, നക്ഷത്രങ്ങളും നമ്മോടൊപ്പം വരുന്നതായി തോന്നുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ?

നാം നടക്കുമ്പോൾ ചന്ദ്രനും, നക്ഷത്രങ്ങളും നമ്മോടൊപ്പം വരുന്നതായി തോന്നുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ? അറിവ് തേടുന്ന പാവം…

ബംഗാളി സംവിധായകൻ അഭിജിത്ത് ആദ്യയുടെ മലയാള സിനിമ; അഭിനേതാക്കളായി ഐറിഷ് – ബോളിവുഡ് – മലയാളി താരങ്ങൾ : ‘ആദ്രിക’ ഒരുങ്ങുന്നു

ബംഗാളി സംവിധായകൻ അഭിജിത്ത് ആദ്യയുടെ മലയാള സിനിമ; അഭിനേതാക്കളായി ഐറിഷ് – ബോളിവുഡ് – മലയാളി…

ഇന്റിമേറ്റ് സീനുകളിൽ ഈ താരങ്ങൾ നിയന്ത്രണം വിട്ടുപോയി

ഇന്റിമേറ്റ് സീനുകളിൽ ഈ താരങ്ങൾ നിയന്ത്രണം വിട്ടുപോയി ബോളിവുഡ് സിനിമകളിലെ ബോൾഡ് സീനുകൾ നിങ്ങൾ പലതവണ…

നാം നടക്കുമ്പോൾ ചന്ദ്രനും നക്ഷത്രങ്ങളും നമ്മോടൊപ്പം വരുന്നതായി തോന്നുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ?

നാം നടക്കുമ്പോൾ ചന്ദ്രനും, നക്ഷത്രങ്ങളും നമ്മോടൊപ്പം വരുന്നതായി തോന്നുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ? അറിവ് തേടുന്ന പാവം…

നക്ഷത്ര സമൂഹങ്ങളില്‍ ഊർജ്ജം കുറയുന്നു, പ്രപഞ്ചം തണുത്തുറയുന്നു

പ്രപഞ്ചം തണുത്തുറയുന്നു Sabu Jose പ്രപഞ്ചം തണുത്തുറയുകയാണ്. നിരവധി ഭൂതല, ബഹിരാകാശ ദൂരദർശിനികളുടെ സംഘാതമായ ഗാമ…

ജി പി എസ് നാവിഗേഷന്റെ യുഗത്തിൽ എന്തിനാണ് നക്ഷത്രങ്ങൾ ?

ജി പി എസ് നാവിഗേഷന്റെ യുഗത്തിൽ എന്തിനാണ് നക്ഷത്രങ്ങൾ ? ????️ : MSP പ്രശസ്ത…

ഭൂമിയിലെ ഓരോ മണൽത്തരിക്കും ഏകദേശം 10,000 നക്ഷത്രങ്ങൾ വീതം, അത്രയേറെ നക്ഷത്രങ്ങളുണ്ട്

എല്ലാ കടൽത്തീരങ്ങളിലും, മരുഭൂമികളിലും ഉള്ള മണൽത്തരികളേക്കാൾ എണ്ണം നക്ഷത്രങ്ങൾ നമ്മുടെ ദൃശ്യപ്രപഞ്ചത്തിൽ ഉണ്ട്! ഇതിനൊക്കെ എന്താ തെളിവ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ