ബ്ലെസിയുടെ കമന്റ് കേട്ട് തുള്ളിച്ചാടി സ്റ്റെഫി സേവ്യർ

മലയാള സിനിമയിൽ ഒരു കോസ്റ്റ്യൂ ഡിസൈനർ ആദ്യമായി സംവിധാനം ചെയ്യുന്നു എന്ന പ്രത്യകത കൂടിയുണ്ട് മധുര…

പൊട്ടിച്ചിരിയിലൂടെ സ്‌റ്റെഫി പറഞ്ഞു വെയ്ക്കുന്നത് കൃത്യമായ രാഷ്ട്രീയം തന്നെയാണ്

മധുരം മനോഹരം P.T. Muhamed Sadik സ്‌റ്റെഫി സേവ്യര്‍ എന്ന പേര് നമ്മള്‍ ബിഗ് സ്‌ക്രീനില്‍…

മലയാള സിനിമയിൽ ആദ്യമായി ഒരു കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനർ സംവിധാനം ചെയ്യുന്നു എന്ന പ്രത്യേകതയുണ്ട് മധുര മനോഹര മോഹത്തിന്

Faizal Jithuu Jithuu മലയാള സിനിമയിലെ പ്രശസ്ത കോസ്റ്റ്യും ഡിസൈനർ സ്റ്റെഫി സേവ്യർ സംവിധാന രംഗത്തേക്ക്…

പ്രശസ്ത കോസ്റ്റ്യും ഡിസൈനറായ സ്റ്റെഫി സേവ്യർ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന മധുര മനോഹര മോഹം പ്രദർശന സജ്ജമായി

പ്രശസ്ത കോസ്റ്റ്യും ഡിസൈനറായ സ്റ്റെഫി സേവ്യർ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന മധുര മനോഹര മോഹം എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ…