Home Tags Sunil Ce

Tag: Sunil Ce

സാംസ്കാരിക ജീർണ്ണതയുടെകാലത്തെ മലയാളി

0
കവിതയിൽ ഇപ്പോഴും ദർശന ലഹരി കാത്തുവയ്ക്കുന്ന കവിയാണ് ചുള്ളിക്കാട് .പക്ഷെ ബൗദ്ധികത മരിച്ച ഫ്ളെക്സിബിളിസ കാലത്തിലെ മലയാളിക്ക് അതു ഗ്രഹിച്ചെടുക്കാനാവില്ല. മലയാളിയുടെ മനസ് ജീർണ്ണതയുടെ നീരുകൊണ്ടു വിങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്

തെറി എന്ന ഭാഷയും പെൺ യൂട്യൂബേഴ്സും

പെൺശരീരത്തിലെ കലങ്ങിയ ഞരമ്പുകൾ ഒരു തരം അയഞ്ഞ ഭാഷയുടെ ഉൽപാദന കേന്ദ്രങ്ങളാണ് .ഭാഷ ഒരു പ്രതിസംസ്കാരം (counter culture) തിരയുകയാണ്. അത് ഫ്ളെക്സിബിളിസ കാലം നൽകുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ ഇലാസ്റ്റികതയാണ്. ഒരേ ഭാഷയെ ഒരാൾക്ക് ഏറെ കാലം ഒരുപോലെ പേറി നടക്കാനാവില്ല.

ശരീരം എന്ന ആർട്ട് ഗ്യാലറി

0
നടനകലയുടെ അനുഭവങ്ങളെ അതിൻ്റെ ദൈർഘ്യതയിൽ ആവിഷ്കരിക്കുന്ന ചില ശരീരങ്ങളെ കുറിച്ച് കുറച്ചധികം പ്രച്ഛന്ന വിചാരങ്ങൾ വായിക്കാനിടയായി. ഒരു നടിയുടെ മനസ്സിൻ്റെ വ്യാപാരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന താളലയങ്ങളെ

ഇറക്കി വെട്ടിയ ബ്ലൗസിനുള്ളിലെ അനിർവ്വചനീയമായ സ്ത്രീത്വം

0
മലയാളിക്ക് കാഴ്ചയുടെ അശാന്തി പകരുന്ന അനേകം ശരീരപ്രദേശങ്ങളുണ്ട്. നമ്മുടെ സംവേദനശീലങ്ങളിലെ സദാചാര സങ്കൽപങ്ങൾ വേണ്ടതിലേറെ ഉച്ചമായിത്തീരുമ്പോൾ ചില നടന ശരീരങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യപ്പെടാറുണ്ട്

പെൺശരീരത്തിൻ്റെ ഹാസ്യാഖ്യാനങ്ങൾ

0
ശരീരം ഭാഷയുടെ രൂപീകരണ മണ്ഡലമാണ്. അവിടുത്തെ ലിപികളാണ് ആംഗ്യചലനങ്ങൾ.അതിനെ പുതിയ ഭാഷയുടെ ചാരുതയാൽ നിലനിർത്തുന്ന ചില ഹാസ്യതാര ശരീരങ്ങളുണ്ട്. ഹാസ്യശരീരത്തിൻ്റെ ജെൻഡർ കള്ളിപ്പെടുത്തുന്നതിനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കാനും വിമർശിക്കാനും മാത്രം ഒരുമ്പെടുന്ന ഒരുദൃശ്യഭാഷാ സംസ്കാരം

ഫ്ളെക്സിബിളിസ കാലത്തെനഗ്നതയുടെ മന:ശാസ്ത്രം

0
നഗ്നത ഒരേ സമയം ഭാരവും ഭാഷയുമായി മാറിയ കാലത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധികളാണ് നാം.അതുകൊണ്ടുതന്നെ നമ്മുടെ സദാചാര ബോധത്തിൽ കാഴ്ചയുടെ അശാന്തി കലരുന്നു. ശരീരത്തെ കർമ്മാനുഭവങ്ങളുടെ

ഭരണകൂടത്തിന്റെ മർമ്മം പിളർക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ടായാൽപ്പോലും ഈ ദുരന്തകാലത്താണോ രഷ്ട്രീയം കളിക്കേണ്ടത് ?

0
എല്ലാ വഴക്കുകളും അസ്ഥിരമാണ്. പക്ഷെ അവ ഹൃദ്യമായ മുന്നറിയിപ്പുകളാണ്. പല വഴക്കുകളും നിലനിൽപിനു വേണ്ടിയുള്ളവിലാപങ്ങളാണ്. വ്യത്യസ്ത രാഷ്ട്രീയ ശിക്ഷണം കിട്ടിയ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയക്കാർ കൊറോണക്കാലത്തും ചിന്താപരമായ ചില ഏറ്റുമുട്ടലുകളുമായി

മലയാള സിനിമയിലെ നേഴ്സ്

0
ചലച്ചിത്ര കലയിൽ നാമ്പു നീട്ടി നിൽക്കുന്ന സ്ഫുടവും തീവ്രവുമായ ഒരു പ്രമേയവും പ്രവണതയുമാണ് ഒരു നേഴ്സിന്റെ (മെഡിക്കൽ) സാന്നിദ്ധ്യം.ലക്ഷണമൊത്ത ഈ പ്രമേയത്തിന്റെ സമകാലിക സൗന്ദര്യത്തെയും

“ജല്സയും ട്രാൻസ്ജെൻഡറിസവും “

0
നിലനില്പിന്റെ വിഷമാവസ്ഥയാണ് പുതിയ മനുഷ്യന്റ പ്രശ്നം. അതു പ്രതീകങ്ങളിലൂടെയുള്ള ഒരു അപഗ്രഥനം ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഏതെങ്കിലും ചിന്താപദ്ധതിയിൽ പൂർണ്ണമായും ഒതുങ്ങിക്കൂടാൻ സാധിക്കാതെ വരുന്ന ചില മനുഷ്യരുണ്ട്