സൗഹൃദ സ്‌നേഹത്തിന്റെ മനോഹരകാവ്യം, ‘സൂര്യാംഗം ചിറകു തുന്നി’, സലാർ ലിറിക്കൽ വീഡിയോ പുറത്തിറങ്ങി

ഈ വർഷം ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ ചിത്രങ്ങളിലൊന്നാണ് പ്രശാന്ത് നീൽ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ‘സലാർ’…