പ്രകാശൻ പറക്കുമ്പോൾ ഓർക്കേണ്ട പാഠങ്ങൾ

“പ്രകാശൻ പറക്കുമ്പോൾ ഓർക്കേണ്ട പാഠങ്ങൾ” Susmitha R ധ്യാൻ ശ്രീനിവാസന്റെ തിരക്കഥയിൽ നവാഗതനായ ഷഹദ്‌ സംവിധാനം…

മലയാള സിനിമയിലെ ഇന്നോളം വന്ന ത്രില്ലർ സിനിമകളിൽ നിന്നും വളരെ വ്യത്യസ്ഥമായൊരു ത്രില്ലർ (പ്രേക്ഷാഭിപ്രായങ്ങൾ )

Susmitha R കൊച്ചാൾ ❤️ മലയാള സിനിമയിലെ ഇന്നോളം വന്ന ത്രില്ലർ സിനിമകളിൽ നിന്നും വളരെ…

കൊച്ചാൾ : അത്ര കൊച്ചല്ലാത്തൊരു ഗംഭീര സിനിമ

“കൊച്ചാൾ : അത്ര കൊച്ചല്ലാത്തൊരു ഗംഭീര സിനിമ” Susmitha R മലയാള സിനിമയുടെ കാര്യത്തിൽ 2022ന്റെ…