മലബാറിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ലുക്മാനും തൻവി റാമും ഒന്നിക്കുന്ന പുതിയ ചിത്രം

മലബാറിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ലുക്മാനും തൻവി റാമും ഒന്നിക്കുന്ന പുതിയ ചിത്രം ആരംഭിച്ചു ഉത്തര മലബാറിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ…

ക്യൂട്ട് ചിത്രങ്ങളുമായി തൻവി റാം. ഏറ്റെടുത്ത് ആരാധകർ.

ഒരൊറ്റ സിനിമ കൊണ്ട് മലയാളികളുടെ മനസ്സ് കീഴടക്കിയ താരമാണ് തൻവി റാം.

വീണ്ടും വെള്ള സാരിയിൽ ആരാധകരുടെ മനംകവർന്ന തൻവി റാം.

അമ്പിളി എന്ന മലയാള സിനിമയിലൂടെ മലയാള സിനിമ ആരാധകരുടെ മനസ്സ് കീഴടക്കിയ നടിയാണ് തൻവി റാം. അമ്പിളിക്ക് ശേഷം കപ്പേള എന്ന സിനിമയിലൂടെ ശ്രീനാഥ് ഭാസിയുടെ പാർട്ണറായി വന്നു താരം കഴിവ് തെളിയിച്ചു

ചുവപ്പ് ഡ്രസ്സ് സുന്ദരിയായി തൻവി റാം. മണവാട്ടി ആണോ എന്ന് ആരാധകർ.

അമ്പിളി എന്ന മലയാള സിനിമയിലൂടെ മലയാള സിനിമ ആരാധകരുടെ മനസ്സ് കീഴടക്കിയ നടിയാണ് തൻവി റാം. അമ്പിളിക്ക് ശേഷം കപ്പേള എന്ന സിനിമയിലൂടെ ശ്രീനാഥ് ഭാസിയുടെ പാർട്ണറായി വന്നു താരം കഴിവ് തെളിയിച്ചു. ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ