സംഭാവന മാത്രം 8,29,734 കോടി… ലോകത്ത് ഏറ്റവുമധികം സംഭാവന നൽകിയ വ്യക്തി

കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിലെ ഏറ്റവും മനുഷ്യസ്‌നേഹിയായ വ്യക്തിയാണ് ജംസെറ്റ്ജി ടാറ്റ. കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിലെ ഏറ്റവും മനുഷ്യസ്‌നേഹിയായ വ്യക്തിയാണ്…

സമ്പത്തും സൗഭാഗ്യവുമുണ്ടായിട്ടും വ്യവസായിയായ രത്തൻ ടാറ്റ എന്തുകൊണ്ട് വിഹാഹംകഴിച്ചില്ല ? അതിനു പിന്നിലെ കഥ

Shameer P Hasan സംഭവം യശ് ചോപ്രയുടെ സിനിമയുടെ കഥ പോലെ തോന്നുവെങ്കിൽ തികച്ചും യാദൃശ്ചികമാണ്.…