ഈ റെസ്റ്റോറന്‍റില്‍ ഭക്ഷണം പാഴാക്കിയാല്‍ 50 രൂപ പിഴ, മുഴുവന്‍ കഴിച്ചാല്‍ 10 രൂപ ഇളവ്

ഈ റെസ്റ്റോറന്‍റില്‍ ഭക്ഷണം പാഴാക്കിയാല്‍ 50 രൂപ പിഴ, മുഴുവന്‍ കഴിച്ചാല്‍ 10 രൂപ ഇളവ്…

500 രൂപ കൊടുത്താല്‍ ഒരു ദിവസം ജയിൽവാസം

‘ഫീല്‍ ദ ജയില്‍’ പദ്ധതി; 500 രൂപ കൊടുത്താല്‍ ഒരു ദിവസം ജയിൽവാസം അറിവ് തേടുന്ന…

റായൽസീമയിലെ സൂര്യകിരണങ്ങൾ…

റായൽസീമയിലെ സൂര്യകിരണങ്ങൾ നിഖിൽ വേണുഗോപാൽ എഴുതിയ യാത്രാവിവരണം * നിങ്ങൾ എന്നാണ് ആദ്യമായി കേരളത്തിനു പുറത്തേക്ക്…

കണ്ടു പഠിക്കണം ഈ വ്യവസായ മന്ത്രിയെ

KTR എന്ന ചുരുക്ക പേരിലറിയപ്പെടുന്ന കൽവകുന്തല തരക രാമ റാവു എന്ന KT രാമ റാവു. തെലങ്കാനയുടെ വാണിജ്യ, വ്യവസായ, IT മന്ത്രി. അമേരിക്കയിലെ