രഞ്ജിത്തിനെ പോലൊരു ചലച്ചിത്രകാരൻ തന്റെ സിനിമയ്ക്കുള്ളിൽ പ്രതിപാദിച്ച മറ്റൊരു സിനിമയെ കുറിച്ച്

Theju P Thankachan 2008ൽ ഇറങ്ങിയ തിരക്കഥയിലെ ഒരു ഡയലോഗ് കാരണം കണ്ടു നോക്കിയ, 99ൽ…