മാധുരി ദീക്ഷിതിനോട് ബ്രാ ധരിച്ചു അഭിനയിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ സംഭവിച്ചതിനെ കുറിച്ചു സംവിധായകൻ ടിന്നു ആനന്ദ്

80 കളിലെ മുൻനിര സംവിധായകരിൽ ഒരാൾ ആണ് നടൻ കൂടിയായ ടിന്നു ആനന്ദ്, ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം…